Top

Getallenslang, leerlingset t/m 150

Nieuw
  • Getallenslang, leerlingset t/m 150
  • Getallenslang, leerlingset t/m 150
10,00

Een slang met getallenhonger!
Een flexibele slang! 
Met getallen tot 150. 
Per tienvoud op een kaartje. 
Op de voorkant met alle getallen. 
Op de achterkant  met alleen het tienvoud.

De getallenslang is als geen ander ontwerp in staat de leerlingen gevoelig te maken voor de telrij en de getalstructuur. 
Wat start als een spel om de telrij te verkennen, groeit uit uit tot een leertraject waarmee het rekenen op de lege getallenlijn wordt doorgrond.
(om vervolgens tot  in het oneindige 'uit te spelen')

Voor wie het spelmateriaal al heeft: alleen de slang in een doosje.